Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Nabízíme žákům rodinné prostředí s malým počtem žáků ve třídě, přátelskou atmosféru a kolektiv nadšených pedagogů. Pro rodiče nabízíme partnerské vztahy a řešení problémů jejich dětí citlivě, individuálně, nedělá nám problémy sejít se s nimi i o víkendu.

Profesionální přístup všech pracovníků školy je zárukou perfektní přípravy žáků v jejich odbornosti. O tom mimo jiné svědčí následující dopisy:

 

Aleš Pikal - Food & drink manager

Dobrý den,

rád bych jménem svým a jménem Hotelu Park Inn Praha poděkoval za příkladný přístup studentů, kteří spolupracovali při přípravě a realizaci vánočního večírku pro banku Barcleys.

Jejich úsilí a profesionalita mě ujistili v přesvědčení, že Vaši studenti a Vaše škola patří k naprosté špičce ve vzdělávání v oboru gastronomie.

S úctou,

Aleš Pikal

Food & Drink Manager

Café Václav - poděkování

Holiday Inn - poděkování

Chceme z žáků vychovat i samostatné jedince, proto se nebojíme vysílat je na stáže do zahraničí. Za několikaletou existenci školy naši žáci již byli v Itálii, Norsku, Řecku, Německu, Anglii, Španělsku. Koneckonců výuka cizích jazyků je pro nás stěžejní a na těchto stážích si znalosti upevňují.

Ani školní praxe nezůstává stranou. Pod dohledem zkušených pracovníků jsou žáci vedeni i ve špičkových hotelích v Praze, kde získávají profesní znalosti. Ty si žáci mohou rozšiřovat i v mnohých certifikovaných kurzech. Výuka u nás probíhá moderními didaktickými postupy, škola je vybavena didaktickou technikou. Žákům nabízíme i bohatou mimoškolní činnost. Pravidelně pořádáme soutěže, sportovní akce, výlety, zájezdy, projektové dny, žáky vedeme i k sociálnímu cítění, Jsme škola soukromá, a to nás vede k tomu, být lepší než ostatní.

Žákům nabízíme systém finančních bonusů, které je vedou ke snaze být výbornými studenty.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym
CPI Hotels
Comfort Hotel
Hermitage
Lesana
Grand Majestic Hotel
Hotel Majestic Plaza

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923