Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Nabízíme žákům rodinné prostředí s malým počtem žáků ve třídě, přátelskou atmosféru a kolektiv nadšených pedagogů. Pro rodiče nabízíme partnerské vztahy a řešení problémů jejich dětí citlivě, individuálně, nedělá nám problémy sejít se s nimi i o víkendu.

Profesionální přístup všech pracovníků školy je zárukou perfektní přípravy žáků v jejich odbornosti. O tom mimo jiné svědčí následující dopisy:

 

Aleš Pikal - Food & drink manager

Dobrý den,

rád bych jménem svým a jménem Hotelu Park Inn Praha poděkoval za příkladný přístup studentů, kteří spolupracovali při přípravě a realizaci vánočního večírku pro banku Barcleys.

Jejich úsilí a profesionalita mě ujistili v přesvědčení, že Vaši studenti a Vaše škola patří k naprosté špičce ve vzdělávání v oboru gastronomie.

S úctou,

Aleš Pikal

Food & Drink Manager

Café Václav - poděkování

Holiday Inn - poděkování

Chceme z žáků vychovat i samostatné jedince, proto se nebojíme vysílat je na stáže do zahraničí. Za několikaletou existenci školy naši žáci již byli v Itálii, Norsku, Řecku, Německu, Anglii, Španělsku. Koneckonců výuka cizích jazyků je pro nás stěžejní a na těchto stážích si znalosti upevňují.

Ani školní praxe nezůstává stranou. Pod dohledem zkušených pracovníků jsou žáci vedeni i ve špičkových hotelích v Praze, kde získávají profesní znalosti. Ty si žáci mohou rozšiřovat i v mnohých certifikovaných kurzech. Výuka u nás probíhá moderními didaktickými postupy, škola je vybavena didaktickou technikou. Žákům nabízíme i bohatou mimoškolní činnost. Pravidelně pořádáme soutěže, sportovní akce, výlety, zájezdy, projektové dny, žáky vedeme i k sociálnímu cítění, Jsme škola soukromá, a to nás vede k tomu, být lepší než ostatní.

Žákům nabízíme systém finančních bonusů, které je vedou ke snaze být výbornými studenty.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Holiday Inn
Park Inn
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923