Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Hotelnictví a turismus

Výuka promyšleně směřuje k tomu, aby absolvent plynně hovořil dvěma světovými jazyky, dokázal profesionálně vystupovat a osvojil si zásady podnikatelské etiky.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se snažili se o osvojení nových trendů v hotelnictví a ve svém oboru se vzdělávali.

Absolvent umí řešit nenadálé situace, pohotově reaguje, dokáže vést a organizovat práci podřízených.

Absolvent zná fungování turismu v EU a způsoby podnikání v EU. Orientuje se ve struktuře nabídek turistického ruchu v ČR a ve světě, zejména ve významných destinacích světa.

Výuka vede žáky ke vztahu ke kulturním a estetickým hodnotám. Žák zná a chrání tradice svého národa, ctí tradice národů ostatních.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym
CPI Hotels
Comfort Hotel
Hermitage
Lesana
Grand Majestic Hotel
Hotel Majestic Plaza

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923