Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Hotelnictví a turismus

Výuka promyšleně směřuje k tomu, aby absolvent plynně hovořil dvěma světovými jazyky, dokázal profesionálně vystupovat a osvojil si zásady podnikatelské etiky.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se snažili se o osvojení nových trendů v hotelnictví a ve svém oboru se vzdělávali.

Absolvent umí řešit nenadálé situace, pohotově reaguje, dokáže vést a organizovat práci podřízených.

Absolvent zná fungování turismu v EU a způsoby podnikání v EU. Orientuje se ve struktuře nabídek turistického ruchu v ČR a ve světě, zejména ve významných destinacích světa.

Výuka vede žáky ke vztahu ke kulturním a estetickým hodnotám. Žák zná a chrání tradice svého národa, ctí tradice národů ostatních.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Holiday Inn
Park Inn
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923