Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Výše školného, finanční bonusy

  • Školné pro denní studium činí 15 000 Kč za jeden školní rok.
  • Školné je možné platit ve třech splátkách, celé školné musí být uhrazeno do konce kalendářního roku.
  • Školné se platí výhradně na účet školy, nelze nosit peníze v hotovosti.
  • Číslo účtu: 195302681/0300, variabilní symbol tvoří vždy číslo smlouvy o vzdělávání.
  • Uchazeči, který měl na konci osmé a v pololetí deváté třídy vyznamenání, se školné v prvním ročníku snižuje o 5 000,- Kč, činí tedy 10 000,- Kč.
  • Žák, který má ve vyšším ročníku sourozence, má v prvním ročníku zvýhodněné školné, a to 10 000,- Kč.

Během studia má žák nárok na tyto odměny finanční bonusy:

  • Má-li stoprocentní docházku na praxi a je-li klasifikován známkou výbornou z předmětu praxe, náleží mu za každé pololetí finanční odměna ve výši 500 Kč v prvním ročníku, v dalších 1 000,- Kč.
  • Je-li žák hodnocen v 1. i 2. pololetí prospěl s vyznamenáním a z chování byl v daném školním roce klasifikován pokaždé velmi dobře, v následujícím školním roce má nárok na snížené školné o 20%. ( tj. školné činí 12 000 za školní rok).
  • Žák školy, který se během druhého pololetí nejvíce zlepší (nemusí mít vyznamenání), má v příštím školním roce nárok na snížené školné o 20%. (tj. školné činí 12 000 za školní rok)
  • Nejlepší žák školy má nárok na finanční nebo věcný dar.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Holiday Inn
Park Inn
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923