Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

Výše školného, finanční bonusy

  • Školné pro denní studium činí 15 000 Kč za jeden školní rok.
  • Školné je možné platit ve třech splátkách, celé školné musí být uhrazeno do konce kalendářního roku.
  • Školné se platí výhradně na účet školy, nelze nosit peníze v hotovosti.
  • Číslo účtu: 195302681/0300, variabilní symbol tvoří vždy číslo smlouvy o vzdělávání.
  • Uchazeči, který měl na konci osmé a v pololetí deváté třídy vyznamenání, se školné v prvním ročníku snižuje o 5 000,- Kč, činí tedy 10 000,- Kč.
  • Žák, který má ve vyšším ročníku sourozence, má v prvním ročníku zvýhodněné školné, a to 10 000,- Kč.

Během studia má žák nárok na tyto odměny finanční bonusy:

  • Má-li stoprocentní docházku na praxi a je-li klasifikován známkou výbornou z předmětu praxe, náleží mu za každé pololetí finanční odměna ve výši 500 Kč v prvním ročníku, v dalších 1 000,- Kč.
  • Je-li žák hodnocen v 1. i 2. pololetí prospěl s vyznamenáním a z chování byl v daném školním roce klasifikován pokaždé velmi dobře, v následujícím školním roce má nárok na snížené školné o 20%. ( tj. školné činí 12 000 za školní rok).
  • Žák školy, který se během druhého pololetí nejvíce zlepší (nemusí mít vyznamenání), má v příštím školním roce nárok na snížené školné o 20%. (tj. školné činí 12 000 za školní rok)
  • Nejlepší žák školy má nárok na finanční nebo věcný dar.

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym
CPI Hotels
Comfort Hotel
Hermitage
Lesana
Grand Majestic Hotel
Hotel Majestic Plaza

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923