Zavolejte nám: +420 739 662 684 info@hotelovkamb.cz

65-42-M/01 Hotelnictví
Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus

Denní studium oboru 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi studia mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Mohou pracovat ve funkcích středního a vyššího managementu velkých hotelů, v cestovních kancelářích jako delegáti v jednotlivých destinacích, v administrativě, v organizacích zabývajících se turismem a cestovním ruchem u nás i v zahraničí.

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole, popřípadě na vyšší odborné škole podle platných právních předpisů.

Po maturitě budou absolventi připraveni i k samostatnému podnikání v oblasti hotelnictví, turismu a gastronomie.

Při výuce je kladen důraz na výuku cizích jazyků, odborných předmětů a předmětů ekonomického zaměření. Všechny předměty jsou vyučovány v součinnosti se vzděláváním v informačních a komunikačních technologiích.

 

Dálkové studium učební obor Kuchař-číšník (65-51-H/01)

Obor je určen dospělým zájemcům, kteří v tomto oboru chtějí získat kvalifikaci, chtějí změnit svoji profesi, popřípadě v tomto oboru podnikat.

Výuka je organizována jako tříleté dálkové studium. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou dle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem.

Teoretická výuka probíhá v konzultacích, které se konají vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne 1x měsíčně. Vycházíme tak vstříc těm žákům, kteří by jinak studovat nemohli, neboť by je zaměstnavatel neuvolnil. Navíc jsou konzultace převážně v sudý týden a mohou se jich účastnit žáci, kteří v zaměstnání pracují systémem krátký x dlouhý týden a nenaruší tak pracovní proces zaměstnaných studentů.

Žákům nabízíme studium v rodinném prostředí (jsme škola malá, všechny třídy mají nízký počet žáků), individuální přístup ke každému studentovi, vztahy mezi učiteli a žáky jsou postaveny na základě partnerství a ve škole je tak velmi příjemné klima.

Školné činí za 1. a 2. ročník 15 000 Kč ročně, 3. ročník pak 18 000 Kč.

 

Nástavbové studium maturitní obor Podnikání (64-41-L/51)

Maturitní obor je určen těm, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém vzdělávacím programu, mají zájem zvýšit si kvalifikaci a získat vyšší stupeň vzdělání – maturitní zkoušku.

U některých jde o rozšíření kvalifikace, v neposlední řadě je tu velká skupina žáků, kteří chtějí své povolání změnit, začít podnikat a rozšiřit vzdělání.

Obor podnikání je specifikován velmi obecně, žáci dostávají znalosti nejen z všeobecně vzdělávacích předmětů, ale zejména předmětů odborných tj. ekonomiky, účetnictví, práva, psychologie, obchodní korespondence … .

Při studiu tohoto oboru se využívá e-learning, během konzultací lze velmi dobře využít pracovních i životních zkušeností žáků.

Studium je určeno pro dospělé posluchače, pro absolventy výučních oborů, kteří chtějí získat maturitní zkoušku.

Studium probíhá dálkovou formou. Délka studia je dva roky. Studium probíhá formou konzultací. Konzultace jsou v průměru 2x za měsíc, a to vždy o víkendu. V pátek začíná vyučování od 14,00 hodin a končí v 18,50 hodin. V sobotu je výuka od 8,00 hodin do 14,30 hodin. Rozpis víkendů, kdy se budou konat konzultace, obdrží studenti v září na první konzultaci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou a vydáním maturitního vysvědčení.

Školné činí 18 000 Kč ročně. 

S kým spolupracujeme?

Erasmus+
Aramark
Pivovar Podkováň
Café restaurant Václav
Partnerská škola
Centrotherm Mladá Boleslav, a. s.
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.
Marvel gym
CPI Hotels
Comfort Hotel
Hermitage
Lesana
Grand Majestic Hotel
Hotel Majestic Plaza

SŠ Gastronomie
a hotelnictví
Mladá Boleslav, s.r.o.

Kontakt


739 662 684

info@hotelovkamb.cz

Na Celně 281, Mladá Boleslav

Důležitá telefonní čísla


Ředitel školy
739 662 684

Zástupce ředitele
732 544 923

Omluva z praxí
732 544 923